Δωρεάν Μεταφορά και Τοποθέτηση

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη μεταφορά και την τοποθέτηση των επίπλων στο χώρο σας, διασφαλίζοντας την άριστη κατάστασή τους.

Ειδικές Κατασκευές

Προχωρούμε στην υλοποίηση ειδικών κατασκευών που θα σας εξυπηρετούν απολύτως.

Ανακαίνιση Επίπλων

Έπιπλα αξίας, μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση από τους εξειδικευμένους τεχνίτες μας.

After Sales Services

Παρέχουμε οποιαδήποτε μεταπωλητική εργασία κρίνεται απαραίτητη.